Audyt finansowy, nazywany również rewizją finansową jest dokumentem zawierającym kompleksowo podsumowane działania finansowe przez biegłego rewid...