Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Jego zadaniem jest wykonywanie wyroków sądowych, w drodze przymusu egze...