Przedmioty wyłączone z zajęcia komorniczego

Mallet of justice! Concept of law. Studio shots

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Jego zadaniem jest wykonywanie wyroków sądowych, w drodze przymusu egzekucyjnego. Może zająć rachunek bankowy, ale są też przedmioty wyłączone z zajęcia komorniczego, które określa art. 829 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

O jakich przedmiotach mówi Kodeks?

Ograniczenia przedmiotowe dotyczą składników majątku dłużnika. Zadaniem komornika jest ocenienie, w jakim stopniu są one niezbędne zarówna dla życia osoby, pod względem której prowadzi się postępowanie oraz jej rodziny – tłumaczy nasz ekspert z Kancelarii Komorniczej Marian Piasecki. Do niniejszych przedmiotów zaliczają się:

  • Przedmioty urządzenia domowego, takie jak meble, sprzęty kuchenne, sprzęty sanitarne, pralka, zmywarka, telewizor itp., chyba że mają wysoką wartość i są to sprzęty najnowszej generacji, sugerujące bogactwo. Trzeba tutaj również wymienić pościel, bieliznę, codzienne ubrania oraz ubranie niezbędne do pełnienia służby bądź wykonywania zawodu,
  • Zapasy żywności oraz zapasy opału, jednak jedynie na okres miesiąca,
  • Krowa, dwie owce bądź trzy kozy wraz z paszą i ściółką,
  • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej, wyłączając pojazdy mechaniczne,
  • Przedmioty, które służą do nauki oraz wykonywania praktyk religijnych, a ponadto dokumenty osobiste i odznaczenia,
  • Produkty lecznicze,
  • Przedmioty konieczne ze względu na niepełnosprawność dłużnika bądź członków jego rodziny.

 

Co zrobić, kiedy komornik przeprowadza egzekucję z przedmiotów wyłączonych z zajęcia komorniczego?

Komornik nie ma prawa przeprowadzać egzekucji z przedmiotów, których zajęcie komornicze nie obejmuje. Kiedy jednak do tego dojdzie, osoba dłużnika powinna jak najszybciej domagać się zaniechania takiego postępowania egzekucyjnego. Dotyczy to oczywiście części majątku wykluczonego, kiedy egzekucja obejmuje inne, dozwolone przedmioty, nadal może być przeprowadzana.