Jak gromadzić oszczędności? Top 5 sposobów

Nie każdemu udaje się z powodzeniem gromadzić oszczędności w skarbonce, ale na szczęście są też inne sposoby. Warto mieć odłożoną gotówkę w razie nagłych i nieprzewidzianych wydatków. A zatem – jak gromadzić oszczędności? Oto 5 sposobów.

Jeśli jesteś tradycjonalistą, możesz zostać przy śwince skarbonce, ale do wyboru masz także m.in. lokaty bankowe, akcje oraz fundusze inwestycyjne. Możesz potraktować oszczędzanie szerzej – nie tylko jako odkładanie pieniędzy, ale także ich umiejętne lokowanie w celu ich pomnożenia. Sposobów gromadzenia oszczędności jest wiele, a wybór należy do Ciebie.

Skarbonka

Wielu Polaków nadal przechowuje gotówkę w skarbonce, słoiku, kopercie, puszcze po kawie, skarpecie czy pojemniku ukrytym w szafce. Wiele osób uważa, że jest to najbezpieczniejszy sposób, gdyż pieniądze mamy zawsze pod ręką i w domu – bank nam ich nie zabierze. Ponadto służbom skarbom trudno skontrolować takie oszczędności. Jako zaletę wymieniamy także brak ryzyka, że źle je zainwestujemy czy ulokujemy.

Fundusze inwestycyjne

Banki wciąż poszerzają i tak bogatą ofertę produktów dla osób, które chciałyby odkładać pieniądze. Wśród propozycji są także fundusze inwestycyjne, obligacje czy też polisy inwestycyjne. Jeśli możemy pozwolić sobie na długoterminowe działania, dobrym rozwiązaniem będą fundusze inwestycyjne. Prawdopodobne są wyższe zyski niż na lokacie, ale także większe ryzyko straty, a nawet utraty wpłaconych środków.

Konto oszczędnościowe

Warto pamiętać, że środki wpłacone na konta i lokaty bankowe są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do równowartości 100 tysięcy euro. Inne produkty jednak nie, co może mieć ogromne znaczenie podczas decyzji.

Konto oszczędnościowe to nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów na gromadzenie pieniędzy, ale także już niemal powszechny produkt bankowy. Własne konto mają zarówno dzieci, studenci, jak i seniorzy, a banki wciąż dopracowują swoją ofertę, aby odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania wszystkich grup.

Lokaty

Lokaty nie są już tak popularne jak jeszcze kilka lat temu. Winne jest zdecydowanie niższe oprocentowanie, które w zasadzie nie daje nam żadnego zysku. Ponadto wpłacone na lokatę pieniądze były zamrożone – na czas trwania lokaty nie mieliśmy do nich dostępu. Obecnie chętniej decydujemy się jednak na wspomniane wyżej konto oszczędnościowe. Mimo jeszcze niższego oprocentowania możemy korzystać z własnych środków w dowolnym momencie. Nadal jednak lokaty długo- oraz krótkoterminowe pozostają w ofercie wielu banków.

Akcje, czyli papiery wartościowe

Możesz też zdecydować się na inwestowanie w akcje, czyli papiery wartościowe. Są one dowodem, że mamy udziały w kapitale danej spółki akcyjnej. Nasz zysk albo strata zależy zaś od notowań wybranej spółki na giełdzie. Takie inwestycje wiążą się z ryzykiem, ale mogą też przynieść duże zyski.