Beton – składniki i zastosowanie

Materiały betonowe, dzięki wysokiej wytrzymałości i odporności na różnorodne warunki otoczenia, należą do najczęściej wykorzystywanych produktów budowlanych. Pozwalają także na dowolne kształtowanie wykonywanych z nich elementów. Do powszechnie stosowanych należą betony zwykłe, które w połączeniu ze stalą zbrojeniową tworzą konstrukcje nośne w formie fundamentów, stropów czy schodów. Dzięki modyfikacjom składu mieszanek betonowych uzyskuje się również materiały o szczególnych właściwościach i wykorzystaniach.

Beton – jakie są jego składniki?

Tradycyjne przygotowanie mieszanek betonowych bezpośrednio na budowie zostało zastąpione dostawą gotowego betonu towarowego, przygotowanego w profesjonalnych betoniarniach. W zależności od naszych potrzeb można zamówić produkt o określonych właściwościach, co gwarantuje uzyskanie przykładowo wymaganej wytrzymałości.

Podstawowe składniki betonu to spoiwo hydrauliczne, kruszywo i woda. Spoiwo, czyli cement lub cement z dodatkami mineralnymi, po zmieszaniu z wodą powoduje wiązanie mieszanki. Woda, oprócz zapewnienia możliwości wiązania cementu, nadaje też mieszance odpowiednią konsystencję. Kruszywo jest materiałem wypełniającym, a jego średnice ziaren dobiera się w zależności od wymaganych cech betonu. Są to trzy główne składniki dozowane w odpowiednich proporcjach pozwalają stworzyć beton Wieluń o określonej klasie i gęstości. Wybierając tylko renomowanych i certyfikowanych producentów będziemy pewni, że materiał będzie trwały i wytrzymały.

Beton – właściwości materiału

Zwykły beton jest wprawdzie mocny, ale jednocześnie ciężki. Nie można układać go podczas zimy. Producenci zaczęli więc promować betony o specjalnym przeznaczeniu zawierające domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Wpływają one przede wszystkim na właściwości mieszanki, takie jak skurcz, płynność i urabialność. Dzięki temu możliwe jest polepszenie cech technicznych betonu albo redukcja na przykład jego ciężaru, czasu wiązania czy wymaganego stopnia zbrojenia, optymalnie dla konkretnego zastosowania.

Więcej na stronie: http://wlodar.pl/.