Język angielski jako język międzynarodowy

Można śmiało stwierdzić, że język angielski to obecnie język międzynarodowy. Jest on językiem ojczystym prawie 500 milionów ludzi, a co najmniej 300 używa go na co dzień, w kontaktach biznesowych, na różnych płaszczyznach swojej pracy.

Historycznie rzecz biorąc

Źródłem popularności tego języka oraz faktem, że tak dużo osób kusi nauka języka angielskiego Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/ jest historia tego kraju. Jej korzenie to rozkwit potęgi Imperium Brytyjskiego. Jednak jeśli przyjrzymy się czasom nie aż tak odległym, to warto wskazać również na kulturę popularną. Angielski stał się językiem dominującym w piosence rozrywkowej XX wieku, zdominował kino i inne dziedziny sztuki.

W XXI wieku, czyli w erze internetu, trudno poruszać się w rzeczywistości wirtualnej bez co najmniej elementarnej znajomości języka angielskiego. Nie ulega zatem wątpliwości, że dzięki posługiwaniu się językiem angielskim, oswajamy współczesną rzeczywistość – tę bliższą i dalszą.

Współcześnie

W dzisiejszym świecie, pełnym sprzeczności, znajomość języka angielskiego pozwala przełamywać bariery kulturowe, sprawia, że świat staje się bardziej przyjazny i otwarty. Trudno dziś znaleźć na mapie kraj, w którym nie można się porozumieć w języku angielskim. Nawet w tak bardzo izolowanym kraju jak np. Korea Północna, swobodnie można się porozumieć w tym języku. Również bariery psychiczne, tak trudne do pokonania, stają się łatwiejsze dzięki pokonaniu nieśmiałości, a nawet wykluczenia cyfrowego.

O ile obecnie młodzi ludzie mogą powszechnie uczyć się tego języka w szkole, o tyle jeszcze przed 1989 rokiem było to niemal niemożliwe na szczeblu szkolnictwa powszechnego. Prywatne lekcje były dość drogie i trudno dostępne. Wskutek tych zaniedbań, wielu Polaków w średnim i starszym wieku nie potrafi ani porozumiewać się za pomocą języka angielskiego, ani odczytywać komunikatów w tym języku, na przykład w internecie. Na szczęście, obecnie istnieje wiele możliwości, by zmienić tę sytuację, gdyż mamy bardzo bogatą ofertę kursów językowych, skierowanych również do seniorów.