Łatwa pożyczka dla firm – jakie branże mogą skorzystać z takiej opcji?

Łatwa pożyczka dla firm – jakie branże mogą skorzystać z takiej opcji?

money-256281_1280Prowadzenie firmy w obecnych czasach, na terenie naszego kraju wymaga od przedsiębiorcy poniesienia niemałych kosztów i wysiłku, a także poświęcenia dużej ilości czasu. Niestety, czasem bywa tak, że pomimo dobrych chęci i zapału zaczyna brakować zarówno czasu, jak i pieniędzy. Każdy właściciel firmy prowadząc swoją działalność gospodarczą musi pamiętać o wielu sprawach, za które jest osobiście odpowiedzialny. Nawet zatrudnienie dodatkowych osób nie zwolni go z odpowiedzialności za większość prowadzonych działań firmy. Dlatego też w przypadku, gdy firma zaczyna źle prosperować i występuje niedobór pieniędzy, to właśnie na właścicielu przedsiębiorstwa spoczywa trudność ich uzyskania.

Pożyczka lekiem na kryzys finansowy przedsiębiorstwa

Prowadzenie firmy jest trudnym zadaniem oraz znaczącą inwestycją, która wymaga nakładu naprawdę wielkich sum. Posiadanie nawet małej firmy może się okazać w obecnych czasach drogie. Często takie mikroprzedsiębiorstwa, czy to działające na rynku od wielu lat czy też od niedawna, mogą przeżywać kryzys, w trakcie którego na pewno przydałaby im się pomoc finansowa.
Idealnym rozwiązaniem w takim przypadku wydaje się być pożyczka przeznaczona dla małych firm. Otrzymanie takiej pożyczki wcale nie jest bardzo trudne i nawet firmy, które niedługo funkcjonują na rynku mogą ją otrzymać. W dzisiejszych czasach istnieje wiele instytucji, które zajmują się udzielaniem pożyczek na rozmaite cele.
Jedną z nich jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A., które wychodząc naprzeciw małym firmom z regionu łódzkiego, oferuje pożyczkę na rozwój przedsiębiorstwa w ramach programu JEREMIE. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Kto i na jakich warunkach może otrzymać pożyczkę?

Pożyczka z TISE jest przeznaczona dla mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają do 10 osób i prowadzą swoją działalność na terenie województwa łódzkiego. Pożyczka ta może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji takich jak zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych. Z pieniędzy uzyskanych w drodze pożyczki, można zakupić nowe lub używane maszyny i urządzenia. Można również dokonać zakupu środków transportu, które posłużą do zrealizowania prowadzonego przedsięwzięcia. Część pożyczki, maksymalnie połowę, można przeznaczyć na zakup surowców, materiałów do produkcji lub towarów handlowych.
Pożyczka jest udzielana na okres 5 lat, a jej kwota może wynieść nawet do 100 000 złotych (do 90% brutto nakładów na przedsięwzięcie przy 10% wkładu własnego). Za udzielenie pożyczki nie jest pobierana jakakolwiek prowizja, a karencja w spłacie kapitału to okres do 6 miesięcy.
Firma chcąca otrzymać taką pożyczkę musi spełnić dwa warunki: nie może posiadać zaległości publiczno- prawnych (ZUS, Urząd Skarbowy), a środki z pożyczki nie mogą zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań.
Każdy pożyczkobiorca musi również pamiętać o stosowanych w takich przypadkach zabezpieczeniach. Najczęściej jest to weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz inne dodatkowo stosowane formy zabezpieczenia.

Jakie branże mogą otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę z Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych TISE S.A. mogą otrzymać praktycznie wszystkie małe firmy z regionu łódzkiego. Jedynie niektóre branże są wyłączone z tego typu finansowania. Zalicza się do nich: rybołówstwo, rolnictwo, przemysł wydobywczy, przetwórstwo rolno – spożywcze we wskazanych sektorach, działalność deweloperska, a w przypadku firm transportowych finansowanie środka transportu.
Firmy z pozostałych sektorów mogą bez przeszkód starać się o uzyskanie tej pożyczki, składając wniosek wraz z kompletem dokumentów statutowych, finansowych i dotyczących zabezpieczenia zgodnie z wzorem TISE.

Dodaj komentarz