Jakość w branży samochodowej

Branża motoryzacyjna nieustannie się rozwija. Zapotrzebowanie na samochody wzrasta, bo przeciętna rodzina coraz częściej potrzebuje co najmniej 2 pojazdów. Dodatkowo coraz więcej firm posiada auta firmowe. Samochody są dostępne w coraz szerszej gamie modeli oraz wyposażenia. Warto zatem wiedzieć, że branża ta musi być dobrze kontrolowana pod kątem jakości, aby zapewniać bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkownikom.

Certyfikat jakości w branży motoryzacyjnej

 ISO TS 16974 jest to specyfikacja techniczna dla wszystkich podmiotów z branży samochodowej. Wytyczne tej normy obowiązują zarówno firmy zajmujące się projektowaniem, produkcją części, montażem oraz dystrybuowaniem pojazdów. ISO TS 16974 jest przeznaczone nawet dla przedsiębiorstw, które serwisują samochody.  Norma ta zastąpiła obowiązujące wcześniej różne regulacje krajowe. Dzięki temu dana organizacja spełniając wytyczne właśnie tego jednego tylko dokumentu spełnia wymagania marek pochodzących z różnych części kuli ziemskiej np. Niemiec, USA, czy Włoch. Warto wiedzieć, że ta specyfikacja techniczna jest oparta na normie ISO 9001 i jest niejako uzupełnieniem ogólnego systemu zarządzania jakością, o wytyczne specyficzne dla branży motoryzacyjnej.

Nowe oblicze ISO TS

Należ jednak wiedzieć, że norma ISO TS zmienia się  w IATF 16949. Certyfikaty, które były wydane dla starszych wersji normy  po dniu 14 września 2018 r stracą ważność. Odpowiednio też wszystkie stanowiska zmieniają swoją nazwę i np. od teraz będzie pełnomocnik IATF 16949. Warto też wiedzieć, że od 1 października 2017 r. wszystkie audyty (certyfikacyjne, nadzoru, recertyfikacyjne) powinny być prowadzone według zasad zaktualizowanego standardu IATF 16949. Aby przejść na nową wersję standardu należy poddać się audytowi przejścia zgodnie z aktualnym cyklem audytów (tzn. podczas zaplanowanego audytu recertyfikacyjnego lub nadzoru). Audyt ten będzie poprzedzony przeglądem dokumentacji systemowej (co najmniej księga i procedury), który będzie obejmował także sprawdzenie dowodów spełnienia wymagań IATF 16949. Oczywiście ze zmianami powinien zapoznać się pełnomocnik IATF 19649. (https://szkolenia.bureauveritas.pl/q03-pelnomocnik-ds-iatf-169492016)