Sprowadzanie zwłok

Aktualnie niemal każdy Polak posiada w swojej rodzinie kogoś, kto pracuje lub na stałe przebywa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Często zdarza się więc sytuacja, w której członek rodziny umiera na terenie obcego kraju, a rodzina nie wyobraża sobie pochówku poza granicami rodzinnego kraju. Wtedy zwłoki trzeba legalnie przetransportować. Nie jest to jednak proste i wymaga wielu dokumentów i przygotowań. Jak zrobić to w odpowiedni sposób?

Wymagane dokumenty

Procedurę wydawania dokumentów niezbędnych do transportu zwłok z zagranicy i za granicę jasno określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.). W rozporządzeniu znajdują się także informacje dotyczące wymagań sanitarnych i technicznych środków transportu oraz spis niezbędnych dokumentów. Według przepisów jedynie osoba uprawniona (małżonek, krewny zstępny, krewny wstępny, krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaty w linii prostej pierwszego stopnia lub osoba dobrowolnie zobowiązująca się) może starać się o pozwolenie na przewóz zwłok. W tym celu musi ona złożyć odpowiedni wniosek, w którym znajdą się dane personalne wnioskodawcy, dane zmarłego, miejsce z którego będą transportowane zwłoki, miejsce pochówku oraz rodzaj transportu. Aby uzyskać pozwolenie, należy dołączyć również dokument potwierdzający przyczynę zgonu. W przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna. Konieczne są również zaświadczenia i pozwolenia odpowiednich władz państwa, do którego transportowane będą zwłoki oraz przez które będą przewożone. Dokumenty muszą stwierdzać brak przeciwwskazań do tych działań. Wszelkie zgody i zaświadczenia wydawane są niezwłocznie, najpóźniej 3 dni od złożenia wniosku.

Kto może przewozić zwłoki?

Zwłok nie można transportować samodzielnie. W tym celu należy wynająć profesjonalną firmę, która posiada wszystkie zezwolenia, uprawnienia i odpowiednio przystosowane środki transportu. Ponieważ przewóz zwłok jest sprawą bardzo delikatną, warto postawić na dobrą firmę, która cieszy się pozytywnymi opiniami i odznacza się wysokim profesjonalizmem, np. sprowadzanie zwłok drejka.pl. Firma ta współpracuje z ambasadami niemal na całym świecie. Dodatkowo oferuje możliwość skorzystania z różnych form finansowania kosztów pogrzebu oraz przewozu zwłok do Polski.

Warunki sanitarne i techniczne

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowa znajdują się też szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań sanitarnych i technicznych środków transportu zwłok. Muszą być one przede wszystkim oznakowane tak, aby wskazywały na swoje przeznaczenie. Kabina kierowcy musi być odizolowana od części, w której będą umieszczone zwłoki, a w miejscu tym nie może znajdować się żadne siedzisko dla pasażerów. Trumna ze zwłokami musi być porządnie zabezpieczona przed przesuwaniem się. Ponadto podłoga kabiny, w której znajduje się trumna, musi nadawać się do odkażania i łatwego mycia, a w samochodzie muszą znajdować się odpowiedni środki dezynfekujących. Co więcej pojazd powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny. W sytuacji transportu urny z prochami sytuacja jest nieco prostsza – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może ją przewozić każdym środkiem transportu. Musi jednak zadbać o odpowiednie poszanowanie szczątków.