Na czym polega elektroniczna wymiana danych – EDI?

Na czym polega elektroniczna wymiana danych – EDI?

EDI, czyli elektroniczna wymiana danych to nowoczesny sposób natychmiastowego przekazywania informacji między systemami komputerowymi. Jak to działa?

Jednym z najbardziej niezawodnych rozwiązań stosowanych w firmach w Polsce i na całym świecie jest usługa komunikacji EDI – elektronicznej wymiany dokumentów, która usprawnia komunikację w kanale B2B.

Podstawową korzyścią z wdrożenia EDI jest zastąpienie dokumentów papierowych, wymienianych między firmami w tradycyjny sposób, dokumentami elektronicznymi, ale ma niesie ono ze sobą także wiele innych zalet.

Główne korzyści wynikające z EDI:

 • korzystanie z dokumentów elektronicznych zamiast papierowych,
 • zmniejszenie kosztów związanych z procedurami administracyjnymi,
 • efektywniejsza, wygodniejsza i bezpieczniejsza wymiana danych,
 • ochrona środowiska dzięki zmniejszeniu ilości papierowej dokumentacji,
 • szybsze wyszukiwanie danych w elektronicznym archiwum dokumentów,
 • wyeliminowanie ryzyka błędnych danych wprowadzanych do systemów,
 • usprawnienie komunikacji i poprawa relacji z partnerami biznesowymi.

Na czym polega elektroniczna wymiana danych – EDI?

Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) to rodzaj automatycznej wymiany danych, która następuje pomiędzy różnymi systemami komputerowymi.

Komunikaty EDI – sposób zapisu informacji między dwoma stronami na podstawie uzgodnionych standardów wiadomości. To zestaw standardów opisujących elektroniczną wymianę dokumentów biznesowych, danych handlowych lub administracyjnych między różnymi systemami komputerowymi.

Komunikaty te bazują na standardach EDI, które określają precyzyjnie zakres przekazywanych między stronami informacji.

Za pośrednictwem EDI najczęściej odbywa się elektroniczna wymiana dokumentów takich jak:

 • faktury VAT – e-faktury
 • faktury korygujące
 • zamówienia
 • potwierdzenia zamówień
 • dokumenty wysyłkowe
 • i inne

Dzięki temu elektroniczna wymiana danych możliwa jest pomiędzy dwoma różnymi systemami informatycznymi używanymi w firmach. Nie ma wtedy potrzeby każdorazowego przepisywania danych do systemu, ponieważ proces ten odbywa się automatycznie. W rezultacie wyeliminowany zostaje czynnik ludzki, nie ma konieczności przepisywania danych, co znacząco usprawnia procesy komunikacyjne pomiędzy daną firmą i jej kontrahentami.

Schemat procesu elektronicznej wymiany danych – EDI:

 1. Nadawca przygotowuje dokument w swoim systemie komputerowym, a potem wysyła go do odbiorcy we własnym formacie systemu.
 2. Dokument jest automatycznie przesyłany przez sieć EDI i jest jednocześnie tłumaczony z formatu nadawcy do formatu odbiorcy na bazie standardów EDI.
 3. Odbiorca otrzymuje dokument w formacie wewnętrznym dopasowanym do jego systemu informatycznego.

Wobec tego elektroniczna wymiana danych – EDI stanowi nowoczesny pomost pomiędzy dwoma różnymi systemami informatycznymi, pozwalając ich użytkownikom na swobodną wymianę informacji.

Jak wdrożyć technologię EDI w swojej firmie?

Wdrożenie elektronicznej wymiany danych w firmie wymaga integracji komunikacji między systemami informatycznymi partnerów biznesowych. W efekcie możliwe jest połączenie każdej firmy z inną niezależnie od jej lokalizacji, stosowanych standardów komunikacji i systemów komputerowych.

Kompleksowe wdrożenia technologii EDI oferuje firma Edison, która jest pierwszym operatorem EDI w Polsce i posiada przeszło 20-letnie doświadczenie w swojej branży. Swoim klientom zapewnia profesjonalne usługi, dzięki którym elektroniczna wymiana danych jest jeszcze efektywniejsza.

Podsumowując, EDI tworzy uniwersalny język w biznesie, który wspomaga wymianę różnych danych, w tym dokumentów, wewnątrz i na zewnątrz firmy. To nowoczesna technologia, która niesie szereg korzyści dla każdego biznesu – niezależnie od branży.

Dodaj komentarz