Szkolenia BHP – zmiany i wymogi 2019

Szkolenia BHP – zmiany i wymogi 2019

Przyjmując nowego pracownika w firmie, pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania dla niego szkolenia BHP. Zgodnie z art. 237 3. § 2. Kodeksu Pracy to wymóg, by nowa osoba mogła rozpocząć pracę na stanowisku, bez względu na to, w jakim charakterze i na jaki rodzaj umowy została zatrudniona. Każdego roku zachodzi jednak wiele zmian prawnych, w wyniku których część przepisów ulega zmianie lub zostaje zastąpiona innymi zasadami. W niniejszym artykule omówimy, jakie zmiany i nowości dotyczące BHP zaszły w 2019 roku.

Zmiany w przepisach BHP w 2019 r.

Od 1 stycznia bieżącego roku w Kodeksie Pracy zaszły dwie zmiany dotyczące przepisów BHP. Dzięki nim wielu pracowników uniknie okresowych szkoleń. To też duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Jakie nowości przewiduje nowa ustawa? W art. 2 ustawy w Kodeksie pracy wprowadzono pewne ograniczenia oraz ułatwienia, które wypiszemy poniżej.

  • Osoby podejmujące pracę w firmie w roli pracownika administracji lub wykonujące czynności biurowe nie będą musiały przechodzić okresowych szkoleń BHP.

  • Pracodawca, w którego przedsiębiorstwie zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników, będzie mógł zdecydować, kogo wyznaczy na osobę pełniącą pieczę nad bezpieczeństwem i higieną pracy w swojej firmie.

Z powyższych zasad wynika, że małe biznesy nie będą już obarczone dodatkowymi szkolenia BHP oraz skrupulatnym przestrzeganiem terminów ich wykonywania. Dzięki temu osoby zatrudnione na stanowiskach do 3 stopnia ryzyka związanego z wypadkami przy pracy (sektor administracyjno-biurowy) będą zobowiązane do ukończenia szkolenia BHP jedynie raz.

Obowiązkowe szkolenia BHP – co warto wiedzieć?

Powodów, dla których prawodawcy wymagają, by pracodawca przeprowadził szkolenie w swojej firmie, jest kilka. W dużej mierze chodzi o ład, porządek i bezpieczeństwo w sektorach pracy oraz ograniczenie wypadków do minimum. To szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw, w których ryzyko utraty zdrowia lub życia jest wysokie. Chodzi więc o etaty produkcyjne, hutnicze, wydobywcze i fizyczne. Zalicza się do nich między innymi praca na wysokościach, w podziemiach lub przy maszynach.

Zanim pracownik będzie mógł przystąpić do wakatu na takim stanowisku, musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, by wiedzieć, jak przeciwdziałać wypadkom i reagować, gdy będą one miały miejsce. Dlatego zmiany dotyczące braku konieczności powtarzania szkoleń okresowych nie obejmują osób narażonych przy pracy na utratę zdrowia lub życia. Jednak pracownicy na stanowiskach biurowych i administracyjnych mają wiele ułatwień. Z uwagi na fakt, że ich zadania nie zaliczają się do bezpośrednio niebezpiecznych, mogą przejść takie szkolenie raz.

Kiedy szkolenie BHP nie jest obowiązkowe?

Pracownik, który podejmuje pracę na stanowisku o niskim stopniu ryzyka i już raz odbył szkolenie BHP, nie musi tego robić ponownie, w następujących przypadkach:

  • Osoba taka posiada dokument poświadczający o tym, że odbyła szkolenie u poprzedniego pracodawcy. Jednak dotyczy to tylko sytuacji, w których pracownik zatrudnia się w drugiej firmie na takim samym stanowisku jak wcześniej.

  • Pracownik firmy A zatrudniony w roli wykonawcy zadań związanych z administracją lub pracami biurowymi przechodzi na inną umowę w firmie A lub w tym samym przedsiębiorstwie zmienia jedynie swoją specjalizację, ale nadal nie wykracza ona poza 3 stopień ryzyka zawodowego.

Rodzaje szkoleń z zakresu BHP

Szkolenie BHP nowego pracownika to tylko jedno z wielu, jakie warto znać. Jeśli chcemy, by przedsiębiorstwo działało prężnie i było bezpiecznym miejscem, musimy wyznaczyć osobę, która będzie czuwała nad BHP. Taki pracownik powinien przejść zaawansowany kurs bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie przeprowadzać szkolenia nowych osób, zatrudnianych w firmie. Jeśli nie wiemy, jak zabrać się do wyznaczenia pracownika, który będzie trzymał pieczę nad takim stanowiskiem, możemy skorzystać z usług zewnętrznej firmy, na przykład tutaj: https://www.pietrzyk-bhp.com/szkolenia-bhp.html.

Dlaczego warto zainwestować w zewnętrzną firmę, organizującą szkolenie BHP? Przede wszystkim to dużo tańsza opcja niż zatrudnienie osoby, która na co dzień będzie zajmować się zagadnieniem BHP. Codziennie nie przyjmujemy nowych osób do pracy, więc nonsensem jest zwiększanie kosztów i podpisywanie umowy z osobą, która będzie mogła pełnić swoją funkcję zaledwie kilka razy w roku. Przechodząc pod ten link: https://www.pietrzyk-bhp.com/ przeczytasz więcej informacji na ów temat.


Dodaj komentarz