Wynajem lokalu mieszkalnego a rozliczenia podatkowe

hammer-719068_640Gdy posiadamy własne nieruchomości, wynajmowanie mieszkania, domu bądź pomieszczenia będzie stanowiło korzystne źródło dodatkowego dochodu. Obojętnie czy wynajmujemy jeden z pokoi studentom, czy też w należącym do nas mieszkaniu ulokowana jest cała rodzina, powinniśmy znać zasady rozliczeń podatkowych tego rodzaju przychodów.

Ważną kwestią w wypełnianiu zeznania o wysokości kwoty uzyskanego przychodu, odliczeń i ryczałtu z tytułu prywatnego najmu (PIT-28), jest podanie odpowiedniego identyfikatora podatkowego jakim są NIP i PESEL. Kluczowym warunkiem tego, który z identyfikatorów powinien być podany jest to, czy prowadzony przez nas wynajem podchodzi pod działalność gospodarczą. Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 3 pkt 9 Ustawy o Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Wedle owej ustawy działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet jeżeli inne przepisy prawne nie zaliczają jej do działalności gospodarczej bądź osoby ją prowadzącej do przedsiębiorców. Jednakże w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych prywatny najem nie jest działalnością gospodarczą. A zatem osoba fizyczna uiszczająca ryczałt od zarejestrowanych przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp., o ile umowa nie została zawarta w ramach działalności gospodarczej, nie musi posiadać NIP. Inaczej ma się sprawa jeżeli podatnik prowadzi firmę, a jednocześnie otrzymuje przychód z tytułu prywatnego najmu. W takim wypadku jest zobowiązany w rozliczeniu PIT-28 podać NIP. W razie wątpliwości warto skorzystać z porad prawnych online.

Istotnym zagadnieniem jest forma opodatkowania jaką wybierzemy. Do wyboru są dwie opcje: opodatkowanie wg. skali podatkowej bądź na zasadach tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Jeżeli w odpowiednim terminie podatnik nie zadeklaruje ryczałtu, wtedy Urząd Skarbowy samoczynnie przyjmie założenie, że podatnik będzie się rozliczał na zasadach ogólnych. Warunkiem rozliczania się na zasadzie ryczałtu jest złożenie przez podatnika deklaracji wyboru tej formy opodatkowania, nie później niż do 20 dnia miesiąca następnego po pierwszym miesiącu w którym osiągnie przychód, bądź też do końca roku jeżeli miało to miejsce w grudniu. Więcej pytań dotyczących wynajmu, najmu i dzierżawy można kierować na porady prawne online.