Czym są realne umiejętności językowe?

badge-1093968_640

Mimo kilkuletniej nauki języków obcych w szkołach publicznych absolwenci często nie potrafią porozumieć się z obcokrajowcami. Teoretycznie do takich sytuacji nie powinno dochodzić, ponieważ w trakcie nauki uczniowie przyswajają mnóstwo słówek i wykonują wiele zadań gramatycznych. Niestety, szkolna nauka jest nieefektywna. Dzieje się tak z kilku względów.

Nudne lekcje i brak motywacji

Realne umiejętności językowe to zbiór kompetencji, które pozwalają na sprawne komunikowanie się z obcokrajowcami. Należą do nich m.in. szybkie reagowanie na zadawane pytania, możliwość swobodnej konwersacji, brak strachu przed wysławianiem się oraz łatwość w przekazywaniu myśli. Szkolna nauka zwykle opiera się na przyswajaniu ogromnej ilości słówek i wykonywaniu prac domowych na kserówkach. W klasach w zasadzie nie rozmawia się w języku obcym. Nauczyciele nie przykładają wagi do symulowania scenek rodzajowych, które pomagają w wyobrażeniu sobie adekwatnych sytuacji komunikacyjnych. Z tego powodu uczniowie umieją rozwiązywać papierowe testy, znają różne rodzaje zadań gramatycznych, ale nie potrafią wykorzystać swojej wiedzy w praktyce. Realne umiejętności językowe pozwalają na „wyczuwanie” języka. Dzięki nim łatwo zrozumieć nie tylko słowa wypowiadane przez rozmówcę, ale także wychwycić intencje i rozpoznać jego pragnienia lub zamiary. Rzeczywiste kompetencje umożliwiają szybkie wyrażanie własnej woli i sprawne przekazywanie życzeń, pomysłów i rozmaitych wniosków.

Najważniejsza praktyka

Zdobywanie realnych umiejętności językowych opiera się na nieustającym praktykowaniu. Uczeń powinien jak najczęściej posługiwać się językiem obcym zarówno w mowie, jak i w piśmie. Najlepiej jeśli język wykorzystuje w codziennych sytuacjach. Odrealnione zadania gramatyczne skopiowane na kserówkach nie zapadają w pamięć. Ważne jest, by szlifować swoje kompetencje w zróżnicowany sposób. Na samym początku nauki trzeba mieć nauczyciela, która skoryguje powtarzające się błędy i wskaże odpowiednie sposoby rozwoju. Warto skorzystać z ofert szkół językowych, które oferują rozmaite kursy.

Najskuteczniejszą metodą nauki, która pozwala na szybkie zdobycie realnych umiejętności językowych, jest tzw. metoda bezpośrednia. Kursanci już od pierwszych zajęć mówią w języku obcym. Lekcje opierają się na ciągłym praktykowaniu. Lektorzy zadają uczniom pytania, prowadzą z nimi swobodną konwersację, aranżują scenki rodzajowe. Dzięki temu możliwe jest szybkie poznanie obcych systemów postrzegania i opisywania świata. Kursanci uczą się skutecznych sposobów negocjowania i przepytywania osób. Trenują przekazywanie i uzyskiwanie skomplikowanych informacji.

Zdolności językowe

Warto pamiętać, że nie istnieje coś takiego jak „talent językowy”. Każdy może skutecznie uczyć się języków obcych. Nie ma znaczenia wiek, płeć czy poziom wykształcenia. Nawet jeśli wcześniejsze próby nauki były nieudane, nie warto się poddawać. Wystarczy poszukać skutecznej metody i zaufać odpowiedniemu lektorowi.

 

Artykuł powstał we współpracy z tarkowski.edu.pl