Jak odzyskać wierzytelność?

Problem z odzyskiwaniem przeterminowanych należności ma praktycznie każda firma. Nieopłacone faktury od kontrahentów mogą skutecznie zaburzyć płynność finansową całego biznesu. Dowiedz się, jak odzyskiwać wierzytelności, by cieszyć się prężnym rozwojem firmy. Przeczytaj już teraz i zadbaj o odpowiednią współpracę z biznesowymi partnerami.

Samodzielna windykacja

Niewielkie przedsiębiorstwa starają się samodzielnie radzić sobie z nieuczciwymi partnerami biznesowymi. Okazuje się jednak, że takie próby odzyskiwania wierzytelności nie są skuteczne. Właściciel firmy nie ma czasu na takie działania, nie może też czekać aż trwająca wiele miesięcy, a nawet lat zakończy się korzystnie.

Przedsiębiorcy nie mają też często wiedzy ani praktyki w tego rodzaju działaniach. Trzeba wiedzieć, że w wielu przypadkach kontakt z dłużnikiem nie jest przyjemny. Wierzyciel musi wykazać się więc nie tylko stanowczością i pełną asertywnością, ale również znajomością obowiązujących przepisów polskiego prawa.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna, czyli miękka jest jedną z najczęściej stosowanych praktyk. W jej zakres wchodzą negocjacje i mediacje z dłużnikiem. Chodzi o to, by wypracować korzystny dla obu stron system spłaty zadłużenia. Dłużnik, który wykazuje chęć współpracy, może liczyć na rozłożenie zadłużenia na raty albo zaprzestanie naliczania odsetek. Dzięki temu dług zostaje uregulowany, a dłużnik nie zaburza swojej płynności finansowej.

Firmy, które mają problem z kontrahentami, którzy nie pilnują terminów wyznaczonych na wystawionej fakturze, najczęściej decydują się na współpracę z firmami windykacyjnymi. Zarządzanie wierzytelnościami odbywa się wtedy w pełni profesjonalnie, a przede wszystkim skutecznie. Już pierwszy kontakt windykatora z dłużnikiem sprawia, że zadłużenie zostaje uregulowane.

Windykacja egzekucyjna

To windykacja twarda. Takie działanie jest wdrażane w przypadku, kiedy dłużnik nie chce współpracować z wierzycielem ani z windykatorem. Windykacja twarda ma miejsce wtedy, gdy próby negocjacji, a czasem nawet kontaktu z dłużnikiem okazują się bezskuteczne.

Windykator kieruje wtedy wniosek do sądu. Ten wydaje werdykt nakazujący natychmiastową spłatę długu. Ściąganiem należności zajmuje się wtedy komornik. Dłużnik nie ma wtedy szans na ustalenie korzystnych warunków spłaty przeterminowanego zobowiązania. Dług ściągany jest z majątku dłużnika wraz z należnymi odsetkami.

Monitoring płatności

To zapobieganie powstawaniu długów. Okazuje się, że takie zarządzanie wierzytelnościami jest niezbędne, bo przeterminowane płatności to najczęściej efekt zapominalstwa. Monitoring sprawi, że kontrahent dowie się o zbliżającym się terminie zapłaty i zrealizuje konieczny przelew.

W ramach monitoringu płatności stosuje się najczęściej łagodne monity przypominające. To raczej uprzejme prośby o dotrzymanie warunków zaciągniętego zobowiązania. Dostarcza się je biznesowym partnerom w formie sms, maila czy poprzez kontakt telefoniczny. Takie porozumienie jest najbardziej skuteczną formą dbania o finanse firmy.