Jak prawidłowo napisać regulamin e-sklepu?

ecommerceTrendem w ostatnich latach stało się masowe powstawanie sklepów internetowych (e-sklepów) umożliwiających dokonywanie zakupu różnego rodzaju towarów bez wychodzenia z domu i trwonienia czasu na poruszanie się po ogromnych centrach handlowych. Tendencję dało się odczuć również w gremiach prawniczych i w jej następstwie przekonanie o potrzebie dostosowania regulacji prawnych do realiów rynkowych zaowocowało uchwaleniem ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, jak i pewnymi zmianami w Kodeksie cywilnym.

Regulacje te  znowelizowały dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Wejście w życie tych zmian przypadło na dzień 25.12.2014 r., co dla większości „handlowców” zbiegło się w czasie z olbrzymim „boom’em” zakupowym związanym ze Świętami i Sylwestrem.

Regulamin jest dla e-sklepu swego rodzaju dewizą działalności handlowej. Określa on najważniejsze elementy jego funkcjonowania, które są istotne nie tylko z punktu widzenia kupujących, ale i samego sprzedawcy. W tym miejscu zostaną wskazane najistotniejsze, często zapalne punkty regulaminów.

Niezbędne jest właściwe określenie podmiotu, który prowadzi sklep, a który zarazem będzie administratorem danych osobowych kupujących, sprzedawcą oraz podmiotem świadczącym usługę drogą elektroniczną m.in. w postaci prowadzenia panelu e-sklepu. Dane sprzedawcy są istotne również z perspektywy realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

W treści Regulaminu niezbędne jest dokonanie zróżnicowania sytuacji kupujących będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego oraz kupujących w obrocie profesjonalnym (B2B).

W przypadku podjęcia decyzji o zmianie treści Regulaminu sklepu sposób poinformowania o tym fakcie kupujących również nie może nosić cechy przypadkowości. O wszelkich zmianach użytkownicy powinni zostać poinformowani już przy pierwszym logowaniu od ich wprowadzenia. Obowiązkiem sprzedawcy jest przekazanie informacji o zakresie zmian oraz możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozsądnym terminie (powszechną praktyką jest wyznaczenie terminu 30 dni) od dnia otrzymania przez użytkownika tej wiadomości. Wszelkie zamówienia złożone przed momentem wejścia w życie tych zmian powinny jednak podlegać dotychczasowej wersji Regulaminu.

W Regulaminie powinno się znaleźć wskazanie na uprawnienia kupujących. Kluczowe jest prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyn. Inne natomiast cele realizuje rękojmia – odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne, w której regulacji w zasadzie już od razu po otrzymaniu towaru zwiększono swobodę zgłaszania żądań (naprawy, wymiany, obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy – to ostatnie jedynie, gdy wada jest istotna). Innym kodeksowym uprawnieniem jest gwarancja, której okres został zdeterminowany w przepisach na 2 lata (gdy nie uregulowano tej kwestii w umowie).

Newralgiczny jest również obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność. Niedopuszczalne jest, aby taka opcja była automatycznie zaznaczona w chwili otwarcia zakładki przez konsumenta. Jeżeli zabraknie wyraźnej zgody, konsument nie będzie zobowiązany do poniesienia tych kosztów.

Niniejszy artykuł opracowany przez zespół JPL Group Sp. z o. o. stanowi jedynie minimalistyczny przewodnik dla każdego przedsiębiorcy internetowego. Problematyka opracowania Regulaminu sklepu internetowego, przejrzystego dla kupujących i zapewniającego niezbędny poziom ochrony sprzedawcy, jest niezwykle ważna ze względów prawnych, ale również marketingowych i biznesowych. Rola Regulaminu w codziennym funkcjonowaniu e-sklepu jest nieoceniona, jego postanowienia znajdują zastosowanie do każdej transakcji, stąd warto zapewnić narzędzie przygotowane przez profesjonalistów.

Justyna Matuszak-Leśny, LL.M.

Adwokat, Radca Prawny

Katarzyna Barszczewska

JPL Group Sp. z o. o.