Jak zostać audytorem wewnętrznym sytemu zarządzania jakością?

System zarządzania jakością wg ISO 9001 to najczęściej wdrażana norma na świecie. Do tej pory certyfikat uzyskało ponad milion organizacji z różnych branż. Wobec tak dużej popularności tej normy istnieje też duże zapotrzebowanie na audytorów wewnętrznych. Osoby, których zadaniem jest kontrolowanie, czy założenia standardu są prawidłowo implementowane przez firmy.

Dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się audytor wewnętrzny oraz jak zdobyć odpowiednie kwalifikacje.

Zadania audytora wewnętrznego

Audytor zajmuje się przygotowywaniem,  przeprowadzaniem, jak i raportowaniem wyników audytu. W pierwszym etapie ustala zakres oraz harmonogram wszystkich działań oraz opracowuje odpowiednie dokumenty np. listy kontrolne. Sam audyt przeprowadzany jest przez niego głównie w formie wywiadów (rozmów z pracownikami), kontroli dokumentów oraz obserwacji. Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych działań przygotowuje on raport z wynikami. Dokument ten później prezentuje przedstawicielom najwyższego kierownictwa.

Jakie kwalifikacje musi mieć audytor wewnętrzny?

Praca audytora jest bardzo zróżnicowana i musi on posiadać szereg różnych umiejętności. Przede wszystkim osoba na tym stanowisku musi wyróżniać się dobrą komunikacją interpersonalną oraz zdolnością do sprawnego opracowywania różnych dokumentów, a przede wszystkim raportowania. Ponadto cenna jest umiejętność wnikliwej obserwacji oraz wyciągania logicznych wniosków. Aby rozpocząć pracę na tym stanowisku należy posiadać certyfikat audytora wewnętrznego. Dokument taki można zdobyć biorąc udział w szkoleniu organizowanym przez jednostkę certyfikującą. Podczas takiego kursu uczestnicy zapoznają się z praktycznymi zasadami wdrażania oraz utrzymywania ISO 9001. Ponadto podczas szkolenia odbywają się praktyczne ćwiczenia dotyczące metodyki planowania i przeprowadzania audytu. Aby dowiedzieć się więcej o uzyskaniu certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością warto wejść na stronę: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-wewnetrzny-szj-iso-90012008-irca/