Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem – czy to się opłaca?

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem – czy to się opłaca?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego to produkt, który banki bardzo chętnie dodają do kredytu gotówkowego. Podpowiadamy czy ubezpieczenie spłaty kredytu jest warte zakupu?

Bank nie może wymagać od Ciebie wykupienia ubezpieczenia. Ubezpieczenie spłaty kredytu nie jest obligatoryjne, co oznacza, że nie musisz go wykupić. Jednak w praktyce zdarza się, że instytucje finansowe wymagają ubezpieczenia w zamian za obniżenie oprocentowania lub prowizji. Zobacz czy warto zdecydować się na kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem?

Czym jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Definicja ubezpieczenia kredytu gotówkowego to połączenie dwóch usług z sektora finansowego – bankowej oraz ubezpieczeniowej. Stanowi ono dla banku formę zabezpieczenia. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego, ma na celu pomoc w jego spłacie w momencie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest jednoznaczne z przejęciem przez firmę ubezpieczeniową części ryzyka związanego z niespłacaniem kredytu przez kredytobiorcę. Staje się również niezbędne, gdy mają miejsce zdefiniowane w umowie zdarzenia.

Model cenowy jest we wszystkich bankach podobny, tzn. składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo „z góry” za cały okres ochrony i podlega kredytowaniu.

Ubezpieczenia kredytów – przed czym chronią?

Jednoznaczne określenie, od czego uchroni Cię ubezpieczenie spłaty kredytu, nie jest proste. A to dlatego, że banki mają w swojej ofercie bardzo zróżnicowane produkty związane z ubezpieczeniem. Zazwyczaj w ramach ubezpieczenia spłaty kredytu znajdziesz:

  • ubezpieczenie na wypadek śmierci,
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy,
  • ubezpieczenie na wypadek stałego inwalidztwa,
  • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

Zanim zdecydujesz się na ubezpieczenie spłaty kredytu, dokładnie zapoznaj się z jego umową i wszystkimi wyjątkami, które mogą spowodować, że ubezpieczenie nie zostanie wypłacone. Może się tak stać, gdy przed zawarciem umowy kredytowej/ubezpieczeniowej przeszedłeś poważne choroby. Najczęściej w zapisach o wyjątkach występują choroby nowotworowe czy choroby układu krążenia. Należność z tytułu ubezpieczenia na życie może nie zostać wypłacona, jeśli ubezpieczony popełni samobójstwo.

Ubezpieczenie kredytu – czy warto?

Kiedy kwota kredytu jest stosunkowo niska, ubezpieczenie nie jest priorytetowym wydatkiem. Sytuacja zmienia się, gdy bierzesz kredyt na wysoką kwotę i długi okres kredytowania. W przypadku utraty pracy, bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu, może być to pomocne rozwiązanie.

Zaciągnięty i niespłacony kredyt zawsze wchodzi w skład spadku. Oznacza to, że osoba, która zgodzi się go przyjąć, w pierwszej kolejności będzie musiała spłacić długi zmarłego. W przypadku, gdy zmarły, wcześniej ubezpieczył swój kredyt, wtedy to na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek spłaty pozostałej części kredytu. Towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje spłaty najczęściej na wniosek spadkobiercy lub banku, po przedstawieniu niezbędnych dokumentów.

Dodaj komentarz