Własna działalność i brak środków na rozwój? Istnieje na to skuteczne rozwiązanie!

Własna działalność i brak środków na rozwój? Istnieje na to skuteczne rozwiązanie!

the-centre-of-651928_1280Każdy kto ma jakiś ciekawy pomysł na własną działalność gospodarczą oraz środki na start. Może założyć z kimś spółkę lub rozpocząć indywidualną działalność. Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą powinien znaleźć się w Ewidencji Działalności Gospodarczej, za którą odpowiedzialna jest gmina, właściwa dla miejsca prowadzonej działalności.

Jak założyć własną działalność?

Osoba fizyczna, chcąca zarejestrować działalność gospodarczą, powinna złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Można także złożyć go w wybranym przez wnioskodawcę urzędzie gminy. Wpis do CEIDG nastąpi tylko wtedy, gdy wniosek jest wypełniony poprawnie i złożony został przez osobę uprawnioną.
Podejmowanie i wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej jest możliwe dopiero w momencie uzyskania: koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia, licencji albo zgody. Czasem trzeba też wykazać się posiadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych.
Następnym krokiem każdego przedsiębiorcy powinno być wyrobienie pieczątki firmowej oraz założenie firmowego konta w banku. Założenie konta firmowego jest wymagane przez przepisy prawa.

Należy także zwrócić się do urzędu skarbowego o przypisanie firmie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R (jeśli zdecydujemy się być płatnikami VAT).

Trzeba również zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwestii ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz poinformować Państwową Inspekcję Pracy o rozpoczęciu działalności (jeśli mamy zamiar zatrudniać pracowników).

Jak rozwinąć swoją firmę?

Pierwsze miesiące działalności firmy są najtrudniejsze dla jej właściciela. To właśnie w tym okresie dochodzi do weryfikacji opracowanej dla firmy strategii z rzeczywistością. Wiele małych firm upada w ciągu pierwszego roku swojej działalności. Jeśli więc firma przetrwa na rynku, a dodatkowo zacznie przynosić dochody, warto pomyśleć o rozszerzeniu jej działalności i dalszym rozwoju.

Niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć problem ze zgromadzeniem wystarczającego kapitału, dzięki któremu będą mogli rozpocząć zaplanowane inwestycje. Jednak brak środków finansowych nie powinien stanowić przeszkody w realizacji zamierzonych działań. W dzisiejszych czasach istnieje wiele instytucji, które oferują pożyczki, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (np. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A.).
Pożyczki te mają swój konkretny cel, którym jest inwestycja w rozwój firmy. Są one skierowane do małych firm, z większości branż obecnych na rynku. Są także dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, nie mogą jednak zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań. Ich głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w rozszerzeniu działalności firmy poprzez inwestowanie w budynki, lokale, materiały i surowce potrzebne do produkcji, środki transportu, maszyny i urządzenia.

Co najważniejsze, pożyczki te są udzielane na bardzo dobrych warunkach. Na przykład pożyczka z TISE jest udzielana na okres pięciu lat (w tym mamy 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału) i może wynieść nawet 100 000 złotych. Prowizja od udzielenia tej pożyczki wynosi 0%, nie występują także żadne inne opłaty. Oprocentowanie jest na prawdę niewielkie, dzięki czemu przedsiębiorca nie będzie musiał się zamartwiać wysoką ratą spłaty.

Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chciałby widzieć swoją firmę na wyższym poziomie rozwoju. Dzięki środkom uzyskanym w ten sposób można rozbudować firmę i zapewnić sobie pewną pozycję na rynku w ciągu najbliższych lat.

Dodaj komentarz