Czym jest system HACCP?

haccpHazard Analysis and Critical Control Points, czyli w skrócie HACCP, tłumaczymy na polski jako: Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Standard HACCP zawiera wytyczne do kontroli wszystkich procesów, jakim poddawane są produkty spożywcze. Wszystko po to, aby żywność była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

System ten wyznacza również sposoby szacowania ryzyka oraz monitorowania punktów krytycznych procesu produkcji żywności. Firmy działające zgodnie z zasadami HACCP mogą zagwarantować, że jedzenie przeznaczone do sprzedaży, nie będzie skażone, czy zanieczyszczone.

Cel systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

Głównym celem systemu jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa konsumentom żywności. Chodzi tutaj przede wszystkim o ochronę zdrowia i życia, dlatego wszystkie działania zmierzają do wykluczenia szkodliwego działania czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych podczas procesu produkcji. Dzięki odpowiedniemu sposobowi działania zagrożenie, że żywność będzie niebezpieczna dla ludzi, jest zminimalizowane. Pośrednim efektem jest również zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby, których źródłem zakażenia są produkty spożywcze.

Audytor wewnętrzny HACCP

Jeśli zakład produkcyjny stosuje zalecenia HACCP, to okresowo przeprowadzane są w nim kontrole zgodności. Audytor wewnętrzny musi doskonale znać wymagania formalno-prawne oraz wszelkie wytyczne systemu. Osoba na tym stanowisku zajmuje się nie tylko przeprowadzeniem kontroli, ale także ich planowaniem oraz raportowaniem. Audytor spisuje wszelkie niezgodności i wyznacza działania korygujące niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja w firmie zajmującej się produkcją żywności. Niedokładny audyt może skutkować wypuszczeniem na rynek żywności niespełniającej standardów bezpieczeństwa, co można narazić firmę na utratę reputacji. W czasach, gdy tak ważną rolę odgrywają media społecznościowe, każdy mały kryzys może bardzo szybko przerodzić się w katastrofę wizerunkową. Dlatego aby dobrze przygotować się do pracy na tym stanowisku, kandydat powinien przejść specjalistyczne szkolenie np. http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/zywnosc/h02-audytor-wewnetrzny-haccp/