Czym zajmuje się pełnomocnik ds zarządzania jakością?

pelnomocnik-ds-zarzadzania-jakoscia

Norma ISO 9001 jest szeroko znana na całym świecie. Milion firm już wdrożyło jej założenia i można się domyślać, że liczba ta będzie nadal rosnąć. A co za tym idzie duża popularność systemu zarządzania jakością niesie za sobą konieczność „otaczania się” osobami zajmującymi się wdrażaniem, doradztwem, jak i auditowaniem ISO 9001. W tym artykule przybliżymy rolę pełnomocnika ds zarządzania jakością.

Jakie kwalifikacje powinien mieć kandydat na pełnomocnika?

Pełnomocnik ds zarządzania jakością musi przede wszystkim doskonale znać normę ISO 9001. Warto tutaj nadmienić, że ostatnio pojawiła się nowa wersja tej normy, więc osoby, które od jakiegoś czasu pełnią tę rolę powinny teraz zaktualizować swoją wiedzę i poznać najnowszy kształt wszystkich wymagań.

Pełnomocnik  powinien też wyróżniać się doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi oraz komunikacyjnymi, ponieważ współpracuje z wieloma osobami w procesie certyfikacji. Oczywiście, aby należycie sprawować swoje obowiązki, pełnomocnik ds zarządzania jakością powinien doskonale rozumieć swoją rolę w organizacji. Aby dobrze przygotować się do wykonywania zadań na tym stanowisku warto wziąć udział w specjalnym szkoleniu. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/iso-9001-pelnomocnik-ds-jakoscia/

Zadania pełnomocnika

Do zadań pełnomocnika należy przede wszystkim przygotowanie organizacji do certyfikacji systemu zarządzania jakością. Tutaj osoba pełniąca tę funkcję prezentuje założenia normy przedstawicielom najwyższego kierownictwa. Jest to bardzo ważne, ponieważ skuteczne i efektywne wdrożenie założeń normy ISO 9001 możliwe jest tylko dzięki pełnemu zrozumieniu i wsparciu ze strony kadry zarządzającej. Ponadto pełnomocnik prowadzi współpracę z jednostką certyfikującą w trakcie procesu certyfikacji. Kolejnymi obowiązkami są sprawowanie nadzoru nad audytami wewnętrznymi oraz przygotowywanie raportów na regularne przeglądy zarządzania. Pełnomocnik jest też odpowiedzialny za ciągłe doskonalenie SZJ w organizacji.