Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

atexDyrektywa ATEX nakłada na przedsiębiorstwa, w których występuje ryzyko wybuchu wiele obowiązków. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo należy przede wszystkim opracować Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).

Jest to najważniejszy dokument w firmie, w której znajdują się strefy zagrożenia wybuchem. Wytyczne ATEX stosowane są w wielu zakładach przemysłowych z branży energetycznej, chemicznej, producentów cementu, a nawet produktów  spożywczych. Aby dowiedzieć się więcej o certyfikacji ATEX warto odwiedzić stronę: http://www.bureauveritas.pl/

Jak przygotować Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Osoba opracowująca ten dokument powinna mieć doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Przydatna jest również wiedza chemiczna, mechaniczna i zmysł inżynieryjny. Spisanie DZPW powinno być poprzedzone wizją lokalną oraz rozmowami z pracownikami pracującymi w strefach zagrożenia wybuchem. Warto w trakcie przygotowań sporządzać na bieżąco dokumentację zarówno pisemną jak i fotograficzną.

Co zawiera  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Zgodnie z wymogami prawnymi oraz wytycznymi dyrektywy ATEX, DZPW zawiera wszelkie informacja dotyczące bezpieczeństwa wybuchowego. W dokumencie musi znaleźć się  ocena ryzyka oraz klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem. Opis obejmuje instalacje procesowe lub całe obiekty zakładów przemysłowych, gdzie występują pyłowe, gazowe, a także hybrydowe atmosfery wybuchowe. Bardzo ważną częścią jest rozdział obejmujący zalecenia, które wytyczają kierunek dalszych działań, które mają poprawić bezpieczeństwo wybuchowe.

Kiedy aktualizować  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Jeśli w zakładzie nastąpiły zmiany np. pojawiły się nowe urządzenia lub wdrożono inny system pracy,  należy ponownie dokonać oceny ryzyka występowania atmosfery wybuchowej. Po przeprowadzeniu analizy konieczna jest aktualizacja  Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem, tak aby odpowiadał on stanowi obecnemu.