Kapitał ludzki na wagę złota. Szkolenie “HR partnerem dla biznesu”

speakers-414553_640

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie czy organizacji jest zadaniem niełatwym, a przy tym wieloetapowym i kompleksowym. Wymaga wysokich kompetencji menedżerskich, a także profesjonalizmu. Jest zadaniem czasochłonnym. Mimo to, jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania każdego dużego przedsiębiorstwa. Zdobywanie nowych kwalifikacji z zakresu Human Resources i ich odpowiednie wdrażanie w miejscu pracy, przekłada się z czasem na efektywniejsze działanie pracowników, a także na znaczną poprawę wyników organizacji jako całości.

Szkolenie “HR partnerem dla biznesu” – dlaczego warto?

Ernst & Young Academy od Business wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich, którzy odkrywają w sobie potrzebę zwiększenia kompetencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Spośród wielu dróg kształcenia, propozycją wartą rozważenia jest szkolenie otwarte “HR partnerem dla biznesu”. Skupia ono grono ekspertów i praktyków biznesowych, którzy w przystępny sposób przybliżają tematykę zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

W dzisiejszych czasach pojęcie czynnika ludzkiego bije rekordy popularności. Pojęcie to odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Mówią o nim psychologowie biznesu, którzy coraz mocniej eksponują wpływ indywidualnych zdolności i talentów poszczególnych pracowników na rozwój i ostateczny kształt firmy. Świadczą o tym także kosztowne i wieloetapowe rozmowy kwalifikacyjne, podczas których rekruterzy usiłują jak najdokładniej zbadać kompetencje przyszłych pracowników. Zasoby ludzkie w organizacji stanowią drogocenny kapitał, bez którego nie mogłoby być mowy o jakichkolwiek sukcesach i zyskach.

We współczesnym świecie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sytuacji, aby duża i prężnie rozwijająca się firma mogła funkcjonować bez działu HR. Stąd też rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży. Zwiększanie kompetencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwala lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy i przyszłych pracodawców. Biorąc udział w profesjonalnym szkoleniu, zwiększamy swoje kompetencje menedżerskie oraz szanse na zdobycie wymarzonego stanowiska.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie “HR partnerem dla biznesu” zostało stworzone z myślą o zwiększaniu kompetencje osób, które chciałyby w najbliższej przyszłości rozpocząć pracę w dziale HR. Szkolenie sprawdzi się również wśród menedżerów średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu i zakresu szkolenia można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/kategoria/hr-partnerem-dla-biznesu,7/.

Jakie korzyści płyną ze szkolenia?

Z udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi płyną korzyści w postaci uzyskania wiadomości na temat działań związanych z funkcjonowaniem ludzi w przedsiębiorstwie. Uczestnik szkolenia zdobywa kompleksową wiedzę z zakresu wykorzystania talentów poszczególnych pracowników do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku, a także wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

Najważniejsze zalety szkolenia “HR partnerem dla biznesu”:

  • starannie opracowany, zgromadzony w jednym miejscu zasób cennej wiedzy;
  • praktyczny wymiar kształcenia – omówienie i rozwiązywanie problematycznych kwestii związanych z zarządzaniem pracownikami w przedsiębiorstwie na podstawie case studies (studium przypadku);
  • nowoczesny, dostosowany do oczekiwań pracodawców program nauczania;
  • dwukierunkowy charakter szkolenia – aktywna wymiana doświadczeń pomiędzy prowadzącym i uczestnikami pozwala na zwiększenie motywacji i utrzymanie koncentracji przez dłuższy czas;
  • kompleksowość – szkolenie uwzględnia takie elementy procesu zarządzania pracownikami, jak: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, adaptacji pracownika do nowych warunków pracy, ocena efektywności pracowników, szkolenie czy w końcu nagradzanie pracowników;
  • nowoczesne podejście – szkolenie pozwala przyjąć nowe spojrzenie na kwestię zasobów ludzkich. Jeszcze do niedawna pracownicy w przedsiębiorstwie byli postrzegani przez pryzmat kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie zasoby ludzkie traktowane są jako bezcenny kapitał, który należy pomnażać;
  • jasny i przejrzysty sposób przekazywania wiedzy.

Kapitał ludzki kluczem do sukcesu

Szkolenie “HR partnerem dla biznesu” otwiera przed uczestnikiem nowe spojrzenie na możliwości, jakie daje umiejętne zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwie. Pokazuje, jak mądrze pokierować działaniami ludzi w firmie i organizacji, by osiągnąć najlepsze wyniki, a w efekcie zwiększyć konkurencyjność firmy i odnieść finansowy sukces.