Powikłania w hirudoterapii – czy coś może pójść nie tak?

Hirudoterapia staje się coraz popularniejszym sposobem na leczenie wielu dolegliwości. Organizowane są kursy, na które właściwie może zapisać się każdy. Powstaje wiele nowych gabinetów, które niestety nie zawsze zatrudniają doświadczonych specjalistów. C o może pójść nie tak w trakcie hirudoterapii lub już po zabiegu?

Zagrożenie ze strony pijawek

Pijawki pochodzące z naturalnego środowiska mogą przenosić różne choroby. Są to pasożyty, a przypadkowi żywiciele pijawek mogą być nosicielami wielu groźnych chorób bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych. To także ryzyko zatrucia metalami ciężkimi. Użycie takich pijawek do zabiegu może grozić m. in. zapaleniem tkanki łącznej, artretyzmem, zapaleniem mięśnia sercowego czy posocznicą. Dlatego ważne jest, by gabinety korzystały wyłącznie z pijawek, hodowanych w kontrolowanych, (http://pijawki.abros.pl/leczenie-pijawkami) jest bezpieczne.

Zagrożenia ze strony hirudoterapeutów

Osoby wykonujące zabiegi powinny zachować wszelkie środki ostrożności i przestrzegać wszystkich zasad. Niedopuszczalne jest na przykład, by jedną pijawkę wykorzystać dwa razy. Każda pijawka po zabiegu powinna być zutylizowana. Ponadto przed zabiegiem pijawki powinny zostać zdezynfekowane. Zagrożeniem dla nas może być niedokładny wywiad, przeprowadzony przez hirudoterapeutę. Groźne są np. powikłania krwotoczne w przypadku stawiania pijawek osobom chorym na wrzody żołądka i dwunastnicy. Ciężkie powikłania mogą również wystąpić, gdy osoba przeprowadzająca zabieg wybierze nieprawidłowe miejsce do przystawienia pijawki, np. silne niedokrwione lub martwe. Ważne jest więc, by hirudoterapeuta znał się na rzeczy, wiedział, jakie są przeciwwskazania do zabiegu i miał fachową wiedzę na temat sztuki przystawiania pijawek.

Zagrożenia ze strony pacjentów

Powikłania krwotoczne oraz infekcyjne zdarzają się, gdy dojdzie do zabrudzenia rany albo gdy pacjent intensywnie rozdrapuje ranę w wyniku swędzenia. Przyczyną zakażenia może być też skóra pacjenta lub ubranie. Pacjenci nie powinni też ukrywać żadnych chorób, ciąży czy dolegliwości.