Studnie z tworzyw sztucznych jako rozsądna alternatywa dla tradycyjnych studni

Studnie kanalizacyjne PE stanowią doskonałą alternatywę dla używanych tradycyjnie ciężkich i stosunkowo nietrwałych studni wykonywanych z kręgów betonowych. Studzienki z polietylenu są przede wszystkim dużo lżejsze.

Niska waga studzienek pozwala na ich łatwiejszy transport oraz montaż. W odróżnieniu od studzienek betonowych ich instalacja nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu, a na dobrą sprawę studzienkę wykonaną z PE może podłączyć samodzielnie jedna osoba, co znacząco obniża koszty jej instalacji. Polietylen jest również materiałem nie poddającym się łatwo procesowi korozji chemicznej. Niska waga studzienek idzie w parze z ich wytrzymałością. Dzięki właściwościom polietylenu studzienki z PE są jednocześnie odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz elastyczne, dzięki czemu nie ulegają uszkodzeniom na skutek ruchów gruntów. Pomimo niskiej wagi i dużej płaszczyzny, kształt ścian studzienek polietylenowych chroni je przed wypchnięciem ich na powierzchnię przez podnoszące się wody gruntowe. Studnie polietylenowe są doskonale szczelne, dzięki czemu minimalizuje się możliwość ich negatywnego wpływu na wody gruntowe. Ponadto obojętność chemiczna polietylenu sprawia, że nie wydzielają one do środowiska naturalnego żadnych niebezpiecznych substancji, a po zakończeniu eksploatacji nadaje się do recyklingu.

Studzienki wodomierzowe

Z polietylenu produkuje się nie tylko studnie kanalizacyjne. Innym produktem tworzonym z tego materiału są studzienki wodociągowe, służące do instalacji przyłącza wodnego i jego osprzętu. Podstawową funkcją studzienek wodomierzowych PE jest przede wszystkim ochrona zamontowanych w nich wodomierzy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zamarznięciem. Polietylenowe studzienki wodomierzowe produkowane są w dwóch typach. Pierwszym z nich są studzienki pełne, zapewniające pełną szczelność, chroniące wodomierze przed zalaniem wodami gruntowymi i opadowymi. Drugim typem studzienek są studzienki bez dna. Przeznaczone są one do montażu w terenach charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych. Brak dna studzienek eliminuje możliwość wypchnięcia ich z ziemi przez podnoszące się wody gruntowe. Jednocześnie studzienki tego typu wykorzystują ciepło geotermalne do ochrony wodomierzy przed zamarznięciem. Choć ze względu na swoją konstrukcję studzienki bez dna wpuszczają do swojego środka wodę, chronione przez nie wodomierze instalowane są u wylotu studzienki, dzięki czemu poziom wód gruntowych nigdy ich nie dosięgnie.

Inne typy studzienek PE

Innymi typami studzienek produkowanymi z polietylenu są studzienki telekomunikacyjne przeznaczone do budowania ciągów kanalizacji kablowej. Studzienki tego typu ułatwiają dostęp do rur osłonowych kabli, podczas wykonywania prac związanych z ich serwisem i montażem. Wśród studzienek PE wyróżnić możemy również studzienki drenażowe, których podstawowym zadaniem jest odprowadzenie wód drenażowych do odpływów kanalizacyjnych lub cieków wodnych. Studzienki drenażowe wykorzystywane mogą być również do przepompowywania wody.